UNIBANK

  •  
  •  

Comercializare gaj de către Executorii judecătorești

 

Executorul judecătoresc Musteață Ion, licență seria LE nr. 191, anunță pentru data de 25.09.2019, ora 10:00, desfășurarea licitației repetate de vînzare a bunurilor sechestrate. Se expune lotul unic format din bunuri imobile (Fabrica de Vin) – complex de construcții (nr. cad. 9602206.077.01-17) cu 97,35 % cotă parte din terenul aferent (nr. cad. 9602206.077), utilaj specializat 49 poziții, aflate în UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului 7, ce-i aparține cu drept de proprietate debitorului SRL ,,Jemciujina”, c/f 1002600020296, în conformitate cu art.140 din C. ex. al RM, la prețul initial de 6 536 700 lei, fiind redus cu 10% față de prețul la care a fost expus bunul la licitația precedent. Doritorii de a participa la licitație prezintă următoarele documente: cererea de participare la licitație, cu indicarea prețului propus pentru bunul scos la licitație; copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului în mărime de 5% din prețul inițial al bunului și a taxei de participare în mărime de 3 u/c (60 lei), la contul executorului judecătoresc Musteață Ion, c/f 0972504895331, cod IBAN MD70ML000000002251850285, codul băncii MOLDMD2X350, în B.C. ,,Moldindconbank” S.A , fil. Comrat. Depunerea cererilor de participare la licitație și a documentelor se încheie cu o zi înainte de data licitației. Licitația se va desfășura la biroul executorului judecătoresc Musteață Ion, pe adresa: mun. Comrat, str. Biruinței 58, of. 310, unde se pot adresa în prealabil doritorii de a se familiariza cu bunurile expuse la licitație și cu procedura de vînzare. Relații la tel.: 079438894, 068401191. Înregistrarea participanților prezenți și înmînarea biletelor de participare la licitație va avea loc în ziua licitației și se încheie cu 10 minute înainte de începutul  procedurii de licitare.

În atenția debitorului SRL ,,Jemciujina”, c/f 1002600020296, în conformitate cu art. 125 alin. (5) din C. ex. al RM, debitorul poate, cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării licitației, să vîndă bunurile sechestrate la un preț care să nu fie mai mic decît valoarea stabilită în procesul-verbal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiția virării sumelor obținute la contul executorului judecătoresc.