UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 02.10.2018

Creat

Data: 
14 Septembrie, 2018 - 14:10

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 02 octombrie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        la ora 10:00 a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, amplasate parţial în subsol, etajul 1,2.

1.    Bunul imobil constituit din încăperi nelocative cu suprafaţa totală de 1 013,20 m.p. cu nr. cadastrale: 0100519.136.01.001 (suprafaţa interioară 949,30 m.p.); 0100519.136.01.052 (suprafaţa interioară 18,10 m.p.); 0100519.136.01.035 (suprafaţa interioară 32,30 m.p.); 0100519.136.01.042 (suprafaţa interioară 3,20 m.p.); 0100519.136.01.043 (suprafaţa interioară 10,30 m.p.), expus la preţul de 17 189 255,35 lei.

2.    Bunuri materiale incluse în acest lot (mobila de oficiu, sisteme de securitate - antiincendiu, video, pază, climatizatoare ş.a.) sunt amplasate în încinta bunului imobil în cauză expuse la preţul de 1 402 365,10 lei.

Lista cu informaţia detaliată privind bunul imobil şi bunurile materiale este prezentată în Anexa 1 .

FOTO

Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este în sumă totală de  18 591 620,45 lei, inclusiv TVA.

 

·        la ora 11:00 a lotului unic compus din bunul imobil şi bunurile materiale amplasate pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, etajul 4.

1.    Bunul imobil constituit din încăperi nelocative cu suprafaţa totală de 146.9 m.p cu nr. cadastral 0100519.136.01.010expus la preţul de 2 038 103,00 lei.

2.    Bunuri materiale incluse în acest lot (mobila de oficiu, sisteme de securitate - antiincendiu, acces, video, pază, climatizatoare ş.a.) şi amplasate în încinta bunului imobil în cauză este de 135 930,00 lei.

Lista cu informaţia detaliată privind bunul imobil şi bunurile materiale este prezentată în Anexa 2 .

FOTO

Preţul de pornire a lotului unic (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este 2 174 033,00 lei, inclusiv TVA.

 

·        la ora 14:00 a cotei-parte de 1.9727% din capitalul social al Î.M. “Biroul de Credit” S.R.L, IDNO 1002600056187, cu sediul în mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 49, preţul de pornire - 416 183,00 lei. La licitaţie pot participa persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în: art.16 alin (2), subalin (2), lit (b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009.

 

·        la ora 15:00 a unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 251 145,00 lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 01 octombrie 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei - 3%, mai mare de 5 mil. lei - 2%.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat). Plata pentru deservirea participantului licitaţie idupă cum urmează: pentru loturile cu valoarea de expunere de până la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.