UNIBANK

  •  
  •  

Licitație active (mijloace fixe)_21.03.2017

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 21 martie 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·         ora 10:00, autoturismelor:

Anexa autoturisme

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, LEI, incl. TVA

DACIA DUSTER

CQP 349

2013

73 643

133 746

DACIA DUSTER

CQP 348

2013

114 229

128 207

HYUNDAI EQUUS

KKL 045

2013

47 830

872 060

DACIA LOGAN

KBA 142

2012

187 610

92 820

 

·        ora 11:00, a bancomatelor:

Nr.

N.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in functiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire (lei), incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

30 163.74

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

33 216.80

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

34 079.24

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

34 079.24

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

35 720.55

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

36 240.00

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

38 606.43

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

40 532.33

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

41 276.69

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

48 537.17

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

53 785.48

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

54 126.48

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

56 302.50

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

51 379.26

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

61 956.83

16

1247

Diebold Opteva 520

24.02.2009

81

52 582.04

17

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

66 991.53

18

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

77 808.60

19

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

81 030.17

20

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

88 462.47

21

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

88 462.47

22

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

85 552.71

23

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

87 473.31

24

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

95 472.83

25

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

100 139.33

26

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

97 222.94

27

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

105 401.58

28

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

105 580.04

29

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

102 450.03

 

 

Total

 

 

1 884 632.82

        ora 14:00, a utilajului:

-         embosser-ului 150i Desktop Card Personalization System (2 bucăţi), preţul de pornire 16 511 lei, per unitate inclusiv TVA;

-         imprimantei CD800 Card Printer, preţul de pornire 23 757 lei, inclusiv TVA.

 

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţii este 20 martie 2017, ora 16:00.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 

- pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.