UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii (mijloace fixe)_20.03.2017

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 20 martie 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

- la ora 10:00, a generatoarelor:

- generatorului diesel de curent electric model: J33 KVA SDMO. Preţul de pornire 100 781 lei inclusiv TVA;

-  statie electrica, preţul de pornire 23 573 lei inclusiv TVA;

-  generator HONDA GX390, preţul de pornire 41 831 lei inclusiv TVA;

generator SPG 8500TE, preţul de pornire 17 707 lei inclusiv TVA;

la ora 11:00, a panourilor valutare:

-  panou valutar, preţul de pornire 14 353 lei inclusiv TVA; panou valutar (electronic), preţul de pornire 24 158 lei inclusiv TVA;

          

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie: 17 martie 2017ora 16:00.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 

- pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.