UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie privind vânzarea a datoriilor debitoriale (creditelor acordate) 22.12.2020

Data: 
4 Decembrie, 2020 - 14:35

 

Cerere de participare la licitație din partea persoanei fizice

Cerere de participare la licitație din partea persoanei juridice

 

B.C. „Unibank” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de 22 decembrie 2020, ora 11:00, desfăşurarea pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45licitaţiilor „cu strigare” privind vânzarea datoriilor debitoriale (creditelor acordate) ale debitorilor băncii după cum urmează:

   1. Creditul acordat persoanei juridice Tunacom Elevator SRL, sediul: mun.Comrat, str. Lenin, 7A cu valoarea nominală de 756 303.30 lei scadent la 25.06.2013, asigurat cu fidejusiuni ale două persoane fizice. Preţul de expunere este de 34 033.65 lei.

   2. Creditul acordat persoanei fizice din mun. Chişinău cu valoarea nominală de 589 385.99 lei scadent la 29.10.2023, asigurat cu fidejusiune persoanei terţe (1 persoană juridică). Preţul de expunere este de  26 522.37 lei.

   3. Creditul acordat persoanei fizice din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga cu valoarea nominală de 54 381.32 lei scadent la 31.08.2017, asigurat cu fidejusiune a persoanei fizice. Preţul de expunere este de 2 447.16 lei.

   4. Creditul acordat persoanei fizice din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga cu valoarea nominală de 51 182.22 lei scadent la 05.05.2017, asigurat cu fidejusiune a persoanei fizice. Preţul de expunere este de 2 303.20 lei.

Totodată, prin prezentul anunţ se prezumă că debitorii vizaţi sunt în cunoştinţă de cauză despre expunerea datoriilor debitoriale spre vânzare.

În calitate de participanţi la licitaţie sunt admişi: bănci comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajişti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 

1.    Depunerea până la data de 21 decembrie 2020 a setului de documente constituit din:

a)    cererea de participare la licitaţie (modelul cererii poate fi descărcat mai sus);

b)   documentele confirmative privind achitarea acontului în mărime de 10% din preţul de expunere a bunului la licitaţie şi plata pentru deservirea participantului în mărime de – 200 lei (pentru participant persoană fizică) şi – 300 lei (pentru participant persoană juridică);

c)    documentul de identitate: persoană fizică – buletin de identitate; persoana juridică - extrasul de la ASP (emis cu cel mult 3 luni), copia buletinului de identitate a administratorului,  procura reprezentatului.

2.    Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze până la data de 21 decembrie 2020 Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 21 decembrie 2020.

3. Pasul licitaţiei constituie 5%.

Rechizitele bancare MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A., în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X. Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-855; (022) 253-801; (022) 225-586.