UNIBANK

  •  
  •  

Cu privire la expunerea spre vînzare a creanţelor aferente creditelor persoanelor fizice acordate de banca BC„UNIBANK”S.A. în proces de lichidare, intervine cu oferta repetată către agenţii economici

Data: 
14 Martie, 2018 - 12:06

ANUNŢ

Cu privire la expunerea spre vînzare a creanţelor aferente creditelor persoanelor fiziceacordate de banca BC„UNIBANK”S.A. în proces de lichidare, intervine cu oferta  repetată către agenţii economici cointeresaţi de a prelua creanţele aferente creditelor la valoarea brută care include corpul creditului, dobînda, dobînda majorată, comisionul de administrare lunar şi penalităţile aferente contractului de credit.

Calitatea creanţelor aferente creditelor este diferită/variată (performante şi neperformante). Valoarea portofoliului de credite expus la vînzare constituie circa 2.21 mln. lei (27 debitori),

№ debitori

Valoarea totală a datoriei debitoare (lei)

Valoarea asigurării materiale (lei)

Categoria de clasificare a creditului potrivit actelor normative

8

1 459 293.76

1 928 300

Active condiţional standard

16

253908.48

107 000

Active condiţional supravegheat

3

500817.71

1 171500

Active condiţional substandard

           * Datoriadebitoaretotală este calculată la data de 14.03,2018

În scopul obţinerii informaţiei referitor la creditele/portofoliul de credite expuse spre vînzare şi/sau accesul la informaţia respectivă se va furniza persoanelor interesate după încheierea cu BC„UNIBANK” S.A. în proces de lichidare a unui acord de confidenţialitate.

Termenul de prezentare a ofertelor este de 15 zile din data publicării anunţului pe site-ul băncii. Persoanele cointeresate de a prelua cu titlu oneros drepturile de creanţă se pot adresa cu o scrisoare de intenţie lichidatorului BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare Ţurcan Iulian, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni 45.

 În cazul în care sunt înaintate două sau mai multe oferte de preluare a creanțelor aferente aceluiași credit, cîștigător va fi desemnat persoana care va prezenta oferta cea mai avantajosă.

Termenul de achitare este de 5 zile lucrătoare din data semnării contractului de cesiune. În situaţia cînd suma creanţei depăşeşte 1 mln. lei termenul de achitare este de 5 zile lucrătoare din data obţinerii aprobării  prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei.

În cazul nesemnării contractului de cesiune din vina exclusivă a ofertantului desemnat cîştigător sau în cazul neachitării sumei prevăzute timp de 5 zile după semnarea contractului de cesiune, oferta se consideră nevalabilă.