UNIBANK

  •  
  •  

Realizarea autoturismelor prin licitaţie cu strigare

Data: 
17 Decembrie, 2015 - 13:44
 
BC “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, organizează pe data de 29 decembrie 2015, ora 14:00, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare
a autoturismelor. Lista detaliată a autoturismelor care participă la licitaţie este indicată în Anexa nr.1.
 
La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 28 decembrie ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexa nr.2), la care obligatoriu se anexează:
  • copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică
  • copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice
  • procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii
  • dovada transferării acontului în mărime de 5% din preţul iniţial la contul bancar 35262856, B.C. ”UNIBANK” S.A. în process de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.
Informaţii suplimentare la tel: 022-253-889 (mob. 068 64 31 17); 022-253-813, (mob. 069 50 21 18)