UNIBANK

  •  
  •  

Realizarea autoturismelor prin licitaţie cu strigare

Data: 
27 Noiembrie, 2015 - 12:13

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în lichidare, organizează pe data de 14 decembrie 2015, ora 14:00, adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare a autoturismelor. Lista detaliată a autoturismelor care participă la licitaţie este indicată în Anexa nr.1.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care nu mai târziu de 11 decembrie ora 16-00, vor depune la anticamera Băncii cererea de participare la licitaţie (Anexa nr.2), la care obligatoriu se anexează:

  • copia certificatului de înregistrare de stat pentru participantul persoană juridică şi întreprinzător individual sau actul de identitate pentru participantul persoană fizică
  • copia extrasului din Registrul de stat a persoanelor juridice
  • procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului participantului care acordă acestuia dreptul de participare la licitaţie şi dreptul de semnare a acordului de intenţii
  • dovada transferării acontului în mărime de 5% din preţul iniţial la contul bancar 35262856, B.C. ”UNIBANK” S.A. în lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-889 (mob. 068 64 31 17; 069 50 21 18); 022-253-813 
 

Anexa nr. 1. Lista detaliată a autoturismelor (PDF, 273 Kb)

Anexa nr. 2. Cererea de participare (DOC, 13 Kb)