UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil FIN SA_26.09.2018

Creat
Data: 
18 Septembrie, 2018 - 17:27

 

 

   Lichidatorul „Fin” SA (în procedura de faliment) anunță pentru data de 26.09.2018, ora 15.00, pe adresa mun. Chisinău, str. Ion Inculeț, 105/2, of.1, se va desfăsura licitatia cu „strigare” repetată de comercializare a bunurilor „FIN” SA (în procedură de faliment), fosta fabrică de vin, după cum urmează: LOT NR.1 – Teren pentru construcții cu suprafața de 3,8613 ha, cu nr. cadastral 5340000.024, clădire administrativă cu suprafața 379,1 mp, nr. cadastral 5340000.024.01, depozit cu suprafața 621,2 mp cu nr. cadastral 5340000.024.02, depozit cu suprafața 621,2 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.03, depozit cu suprafața 623,7 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.04, depozit cu suprafața 634,4 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.05, construcție cu suprafața 203,7 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.06, depozit cu suprafața 117,0 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.07, construcție cu suprafața 138,0 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.08, depozit cu suprafața 3 789,2 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.09, clădire de producere cu suprafața 796,3 mp, cu nr cadastral 5340000.024.10, clădire administrativă cu suprafața 306,9 mp, cu nr cadastral 5340000.024.11, depozit cu suprafața 14,8 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.012, garaj cu suprafața 57,0 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.13, construcție cu suprafața 121,2 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.14, construcție cu suprafața 34,5 mp, cu nr. cadastral 5340000.024.15, amplasate în r-l Hîncesti, com. Leuseni, sat. Leuseni (în apropiere de vama Leuseni), la valoarea inițială de 786 357 MDL.

Pentru a particip la licitație, urmează de achitat taxa de participare la licitație – pentru persoane fizice 500 MDL, pentru persoane juridice – 1000 MDL si acontul în mărime de 2% din valoarea inițială a bunurilor expuse la licitație la următoarele rechizite bancare B.C. „Eximbank” SA, codul băncii (BIC) EXMMMD22, IBAN:MD84EX0000000222401259MD, beneficiar „FIN” SA (în proces de insolvabilitate) IDNO:1002601000350. Cererile se depun la oficiul lichidatorului pe adresa mun. Chisinău, str. Ion Inculeț, 105/2, of.1 cu anexarea obligatorie a următoarelor acte: actul de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare, copia extrasului din Registrul Persoanelor Juridice si Întreprinzătorilor Individuali, procura pentru dreptul de a participa la licitație, actul bancar de confirmare a achitării taxei de participare si a acontului. Primirea cererilor si a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Înregistrarea participanților la licitație se va efectua în ziua desfăsurării licitației între orele 14.30-14.50. Participanții care au întîrziat nu se admit la licitație. Informații suplimentare cu privire la posibilitatea de a examina bunurile  la tel:+37379771751.

Magnet Victor

Lichidator „FIN” SA

(în procedura falimentului)