UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie privind vânzarea a datoriilor debitoriale (creditelor acordate)

Data: 
28 Iunie, 2019 - 10:52

Extras din Procedurile de comercializare a bunurilor BC “UNIBANK” SA în proces de lichidare

Cerere de participare la licitație din partea persoanei fizice

Cerere de participare la licitație din partea persoanei juridice

 

B.C. „Unibank” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de 07 august 2019 , ora 11:30, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind vânzarea a datoriilor debitoriale (creditelor acordate) ale debitorilor băncii după cum urmează:

1. Creditul acordat persoanei juridice Tunacom Elevator SRL, sediul: mun.Comrat, str. Lenin, 7A cu valoarea nominală de 756 303.30 lei scadent la 25.06.2013, asigurat cu fidejusiuni ale două persoane fizice. Preţul de expunere este de 680 672.97 lei.

2. Creditul acordat persoanei juridice Intertrade-Group SRL, sediul: mun.Comrat, str. Lenin, 7A cu valoarea nominală de 614 467.36 lei scadent la 30.12.2014, asigurat cu trei fidejusiuni (2 persoane fizice 1 juridică). Preţul de expunere este de 553 020.62 lei.

3. Creditul acordat persoanei fizice din mun. Chişinău cu valoarea nominală de 589 385.99 lei scadent la 29.10.2023, asigurat cu fidejusiune persoanei terţe (1 persoană juridică). Preţul de expunere este de 530 447.39 lei.

4. Creditul acordat persoanei fizice din r-nul Căuşeni, sat Cîrnăţeni cu valoarea nominală de 102 550.22 lei scadent la 31.08.2016, neasigurat. Preţul de expunere este de 92 295.20 lei.

5. Creditul acordat persoanei fizice din mun. Bălţi cu valoarea nominală de 82 404.27 lei scadent la 12.12.2018, asigurat cu ipotecă a bunului imobil locativ amplasat în r-nul Făleşti, or. Făleşti. Preţul de expunere este de 74 163.84 lei.

6. Creditul acordat persoanei fizice din r-nul Floreşti, sat Alexeevca cu valoarea nominală de 68 215.17 lei scadent la 17.05.2019, asigurat cu fidejusiune a persoanei fizice. Preţul de expunere este de 61 393.65 lei.

7. Creditul acordat persoanei fizice din mun. Chişinău cu valoarea nominală de 46 878.56 lei scadent la 24.12.2016, neasigurat. Preţul de expunere este de 42 190.70 lei.

8. Creditul acordat persoanei fizice din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga cu valoarea nominală de 54 381.32 lei scadent la 31.08.2017, asigurat cu fidejusiune a persoanei fizice. Preţul de expunere este de 48 943.19 lei.

9. Creditul acordat persoanei fizice din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga cu valoarea nominală de 51 182.22 lei scadent la 05.05.2017, asigurat cu fidejusiune a persoanei fizice. Preţul de expunere este de 46 064.00 lei.

Totodată, prin prezentul anunţ se prezumă că debitorii vizaţi sunt în cunoştinţă de cauză despre expunerea datoriilor debitoriale spre vânzare.

În calitate de participanţi la licitaţie sunt admişi: bănci comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajişti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 

1.    Depunerea până la data de 06 august 2019 a setului de documente constituit din:

a)    cererea de participare la licitaţie (modelul cererii poate fi descărcat mai sus);

b)   documentele confirmative privind achitarea acontului în mărime de 10% din preţul de expunere a bunului la licitaţie şi plata pentru deservirea participantului în mărime de – 200 lei (pentru participant persoană fizică) şi – 300 lei (pentru participant persoană juridică);

c)    documentul de identitate: persoană fizică – buletin de identitate; persoana juridică - extrasul de la C.Î.S. (emis cu cel mult 3 luni), copia buletinului de identitate a administratorului,  procura reprezentatului.

2.      Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze până la data de 06 august 2019 Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 06 august 2019.

3. Pasul licitaţiei constituie 5%.

   Rechizitele bancare MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A., în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X. Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.