Situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară