Dinamica onorării creanțelor față de B.C. "UNIBANK" S.A. în proces de lichidare (Tabel 8)