Raportul auditului asupra situaţiilor financiare anuale consolidate