Situaţiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară