CONTACT

Ce este necesar pentru primirea transferului?

 • Să vă adresaţi în subdiviziunile UNIBANK;
 • Să prezentaţi buletinul de identitate;
 • Să numiţi codul unic atribuit transferului bănesc;
 • Să primiţi numerarul bănesc, în conformitate cu suma şi valuta, indicată în Cererea de primire a transferului bănesc

Important să ştiţi!

UNIBANK nu reţine nici un comision pentru transfer de la beneficiarul transferului.

Transferurile băneşti se achită doar cu mijloace băneşti în numerar.

Ce este necesar pentru expedierea transferului?

 • Să vă adresaţi în subdiviziunile UNIBANK;
 • Să prezentaţi buletinul de identitate;
 • Să spuneţi numele şi prenumele beneficiarului şi suma transferului bănesc;
 • Să depuneţi suma transferului şi a comisionului conform tarifelor sistemului;
 • Să alegeţi ţara în care doriţi să transferaţi banii;
 • Să primiţi formularul cu numărul de control al transferului bănesc;
 • Să comunicaţi beneficiarului numărul de control al transferului

Extinderea geografică

Sistemul CONTACT formează o reţea de 400 000 de puncte de deservire, prezente în peste 150 de ţări ale lumii.

Valuta de expediere şi achitare a transferului

Achitarea transferurilor băneşti internaţionale se efectuează în valuta transferului bănesc trimis / fie în valuta ţării destinatare a transferului.

Termenii 

Rapiditatea livrării: de la 2 minute. Timpul de eliberare a transferului bănesc depinde de diferenţa fusului orar dintre punctul de expediere şi punctul de primire, precum şi de regimul de lucru al băncii beneficiare.

Perioada de primire a transferului 

 • Beneficiarul poate primi transferul bănesc în decursul termenului general de prescripţie - 3 ani din momentul expedierii transferului bănesc.
 • Transferul bănesc, la cererea plătitorului, poate fi returnat acestuia în următoarea zi operaţională, cu condiţia că transferul bănesc nu a fost eliberat beneficiarului. Comisionul achitat de către plătitor pentru expedierea transferului se restituie în întregime acestuia.
 • Transferul bănesc, la cererea plătitorului, poate fi anulat de către acesta în decursul unei zile din momentul expedierii transferului, cu condiţia că nu a fost eliberat beneficiarului. Comisionul achitat de către plătitor pentru expedierea transferului se restituie în întregime acestuia.

Documentele de identitate sunt:

 • documentul de identitate al regimului naţional de paşapoarte (paşaport /buletin de identitate /permis de şedere permanentă etc. emis de organele autorizate ale Republicii Moldova) – pentru rezident;
 • paşaport emis de organele autorizate ale statului străin, permis de şedere provizorie emis de organele autorizate ale Republicii Moldova – pentru nerezident;
 • dacă operaţiunea se efectuează din numele altei persoane fizice, persoana fizică care efectuează în mod nemijlocit operaţiunea trebuie să prezinte pe lângă actul său de identitate şi procura legalizată în modul corespunzător. Documentele de identitate şi procura trebuie să fie prezentate în original şi să fie valabile la data prezentării acestora.

UNIBANK acceptă şi investighează plîngerile clienţilor privitor la deservirea transferurilor prin sistemă cu promptitudine, iar la plîngerile, primite sub formă scrisă comunică solicitantului despre decizia în conformitate cu cerinţele actelor normative existente.

Tarifele sistemului Contact
Puncte de expediere şi eliberare transferurilor băneşti

 

Sustemul CONTACT  prestează şi următoarele servicii:

 • CONTACT – СЧЁТ (Completarea contului curent, de depozit)
 •  Alimentarea conturilor de card tip Visa/Mastercard deschise in  orice institutie bancara din Rusia si CSI (este nevoie doar de numarul cardului)